28 Şubat 2012 Salı

Nissan Micra

Tasarım
Bir önceki neslin feminen tasarımını bir kenara bırakan Japon üretici, yeni Micra’da daha muhafazakar çizgiler içerisinde kalmış. Yuvarlak hatlara sahip ön kısımda dikkat çekici bir tasarım detayı yok.  Tasarımdaki sadelik arka kısımda da devam ediyor. Micra eskiden sevilen veya nefret edilen bir tasarıma sahipken artık bu özelliğinden mahrum. Selefinden 61 mm daha uzun olan Micra 3780 mm uzunluğa ulaşmış. Nissan Micra Japon rakipleri Mitsubishi Colt’tan 90 mm, Toyota Yaris’den ise 5 mm daha kısa. Ayrıca bu iki araç Micra’dan 20 mm daha genişler. Avrupalı rakiplerinde fark çok daha fazla açılıyor. 

Nissan Micra

Nissan Micranın İçinden Bir Görüntü


26 Şubat 2012 Pazar

Kirpi


Özellikleri 

Yaklaşık 30 cm. boyundadir. Ağırlığı cinsiyete, yaşa ve yaşadığı koşullara bağlı olarak 500-1200 gr. arasında değişir. Gövdesinin üzeri 2-2.5 cm. uzunluğundaki kırçıl dikenlerle örtülüdür. Kızdırıldığı zaman vücudu yuvarlak hale gelir ve böylece bir diken topuna dönüşür.
Yaşam alanları 

Çalılıklı ormanlardan, büyük park ve bahçelere kadar pek çok yerde yaşayabilir. Nemli yerleri sever. Toprak içine açtığı tünellerde barınır.
Dağılımı 

Avrupa ve Asya'da görülür. Türkiye’nin hemen her yerinde rastlanır. Yalnız geceleri etkindir. Çevre sıcaklığının 4 °C’nin altına düştüğü zaman kış uykusuna yatar. Hamilelikleri 5-6 hafta sürer. Her doğumda 3-8 yavru doğurur. Ortalama ömrü 18 yıldır.
Beslenme
Doğal hayatta beslenmeleri 


Çoğunlukla böcek, sümüklüböcek, kurbağa, solucan, nadiren küçük fare ve yılan yavruları yer.

İnsanların dayanabildiği tetanus zehiri miktarının 7 bin katına dayanıklı oldukları saptanmıştır. Çok zehirli bazı böcek ve yılanları kolaylıkla avlayıp yer. Ancak engerek zehiri gibi bazı zehirlere karşı da dayanıksızdır.
Esaret altında beslenmeleri 

Öncelikle, kirpiler doğal hayattan koparılıp esir edilmemelidir. Olağanüstü bir durum olmadığı sürece, şirin diye kirpi yavrularına bakmak için eve götürmek, doğal hayata zarar verir. Kirpilerin Türkiye'de koruma altındaki türlerden olduğu unutulmamalıdır.

Erişkin kirpiler kedi mamalarını severek yer. İnek sütü verilmemelidir. Yüksek miktarda laktoz içerdiğinden kirpiler için öldürücüdür, çünkü kirpiler laktozu sindiremez. Bu durum barsaklarda ishale sebebiyet verir, ishale bağlı su kaybı ve beslenme yetersizliğinden ölür. Yetim kalan yavruların beslenmesi gerektiğinde yaban hayatı veteriner hekimlerine danışılmalıdır. Dişleri çıkan yavruya konserve veya ıslatılmış kuru kedi-köpek maması verilebilir.

MaymunlarAnatomik Yapı 

Primatlar, ağaçtaki yaşama uyum sağlamak için dört ellidir, bunun yanında kuyruklarını denge ve fazladan tutunma için kullanan türleri bulunur. Elleri çok büyük hareket olanağı sağlar. Diğer etenelilerden ayrı olarak yalnızca primatlarda başparmak ve işaret parmağı cisimleri kavramaya izin veren ve birbirine kenetlenebilen yapıda evrimleşmiştir.
Zekâ 

Primatlar, memelilerin en zekisidir. Sivrilmiş bir özellikleri (yırtıcılık, çeviklik, vb. gibi) bulunmamasına rağmen, yırtıcı hayvanlara karşı zekâlarının getirmiş olduğu kurnazlıklarıyla mücadele edebilirler.
Yaşadıkları coğrafya

Primatlar tüm dünyaya yayılmışlardır. İnsan dışındaki primatlar başlıca Güney ve Orta Amerika'da, Afrika'da ve Asya'nın güneyinde bulunurlar. Bazı türlerin yaşadıkları alanlar, Amerika kıtasında Meksika'nın güneyi ile Asya'da Japonya'nın kuzeyi kadar kuzey bölgelere ulaşır.

Ekvator'un 40° kuzey ve 40° güney enlemleri arasında raslanırlar. Avrupa'da yalnız Cebelitarık kıyılarında bulunurlar. Bunların da Afrika'dan geldikleri sanılmaktadır. İki grupta incelenirler: Asya ve Afrika'daki Eski Dünya maymunları ve Orta ve Güney Amerika'daki Yeni Dünya maymunları.

Yeni Dünya maymunlarına, Güney Amerika'nın sulak ormanlarında bol rastlanır. Kuyruklarını, sarılma, kavrama, sallanma, tırmanma ve yiyecek toplamada üçüncü bir el gibi kullanırlar. Düşen yavrularını kurtarmada ve bir ağaçtan diğerine geçmede kuyruklarından maharetle istifade ederler. Bunun için bir ağacı elleriyle kavrarken diğerini de ayakları ve kuyruğuyla kavrayarak bir köprü kurarlar. Yavrular da buradan koşarak geçerler. Bazı türlerin kuyruk uzunluğu boylarından fazladır. İki beyin yarı küresinden biri kuyruğu ötekisi de diğer vücut olaylarını yönetir.Eski Dünya maymunları hafif ve ufak bedenlidir. Beyinleri daha büyük ve karmaşık olduğundan Yeni Dünya maymunlarından üstündür. Çok az kuyrukları vardır. Kuyruklarının sarılma ve kavrama özellikleri yoktur. Fakat kuyrukları dengelerini sağlamada, duruş vaziyetlerinde ve hatta haberleşmede rol oynar. Maymunun kuyruğunu tutuş vaziyeti, onun sosyal ve hissi durumunu belirtir. Maymunların ayak, taban ve yüzlerinin dışında vücutları tüylüdür. Kaba etleri kılsız olanlar da vardır. Kılsız yerleri kırmızımsı veya mavi renktedir. Büyüklükleri çok değişiktir. Boyları 12-13 cm olan makilerle sahibinin cebine veya bir bardağa rahatça sığabilen minik marmosetten 300 kg ağırlığı olan gorile kadar farklı birçok türü vardır.

Koku alma duyuları çok zayıf olmasına rağmen, görme ve işitmeleri güçlüdür. Çoğunlukla gündüz faaldirler. Çoğunlukla otçul memelilerdir. Ağaç filizleri, yaprak, çiçek, tohum ve meyveler başlıca yiyecekleridir. Bunun yanında böcek, yumurta, leşle beslenip daha iri hayvanların etiyle de beslenen omnivorlar da vardır. Çoğu gruplar halinde tecrübeli bir erkeğin başkanlığında yaşar. Birkaç dişi ve yavrulardan meydana gelen tek erkekli gruplar da vardır. Hamilelik devreleri türlerde farklıdır.

Doğu Brezilya'da yaşayan kuyruğu beyaz halkalı kuisiti (veya ipek maymuncuk)nin gebelik süresi 3,5 aydır. Dişiler yavrularını göğüslerinde veya sırtlarında taşır. Aşırı derecede sevgi gösterirler. Tehlike karşısında erkek sürüyü kahramanca savunur. Maymunların vücutları tırmanmaya, sıçramaya, el ve ayakları da kavramaya uygundur. El ve ayaklar beş parmaklıdır. Baş parmak diğer parmakların karşısına geldiğinden, cisimleri mengene gibi rahatça kavrarlar. Kanca tırnaklı birkaç türün dışında çoğunun el parmakları yassı tırnaklıdır. Colobes ve Atales gibi cinslerde baş parmak bulunmaz. Yiyeceklerini ağızlarına götürmek için ellerini kullanırlar. Ellerini kullanmakta çok mahirdirler. Bir kısmı küçük yiyeceklerin tohumlarını çıkarmak için baş ve işaret parmaklarını rahatça kullanırlar.

Evcil bir büyük ipek maymunu

Maymunlar oldukça meraklı hayvanlardır. Yüksekte bulunan bir yiyeceğe ulaşmak için birkaç eşyayı üst üste koymayı akıl edebilirler.

Eşek


Eşek


Eşeklerin inatçı olduklarına dair olumsuz inanç, aslında sahiplerinin bu hayvanların oldukça gelişmiş kendini koruma dürtülerini yanlış anlamalarından kaynaklanır. Bir eşeğe, zorlayarak ya da korkutarak, kendi yararına olmadığına inandığı bir işi yaptırmaya çalışmak oldukça zordur. Bu davranış atlardakinin neredeyse tam tersidir çünkü bir at güvensiz bir zemin üzerinde yol alma konusunda eşeklere göre çok daha sorunsuz bir tavır çizer.

Eşeklerin davranış ve bilişleri üzerine yapılan ciddi çalışmalar görece sınırlıysa da bu hayvanlar oldukça zeki, dikkatli, arkadaş canlısı, oyuncu ve öğrenmeye meraklı gibi gözükmektedirler.

2006 yılında Fransa'da yapılan araştırmalara göre eşek sütünün protein bakımından en zengin süt olduğu kanıtlanmıştır.

Özellikleri: Kulakları uzun, yelesi dik ve kısa tüylü, kuyruğu kısa, ince püsküllüdür.
Ömrü : 25-35 yıldır.
Çeşitleri: Evcil eşek, Afrika yaban eşeği, Asya yaban eşeği, Somali yaban eşeği, çizgili yaban eşeği (zebra), Moğol yaban eşeği (kulan)

Tavşan


Tavşan


Tavşan, tavşangiller (Leporidae) familyasını oluşturan memeli türlerin ortak adı. Doğurarak çoğalırlar. Yavru bakımları çok azdır. 7 gün baktıktan sonra anne tavşan yavru tavşanı bırakır.

Tavşangiller familyası yaklaşık elli türü içine alır. Kuyrukları uzun kıllarla örtülüdür. Kulaklar ve arka bacaklar uzamıştır. Bir kısmı toprak altında oyuklarda yaşar. Familya üyelerine tavşan veya ada tavşanı adı verilir. Tavşangiller, Ochotonidae familyasını oluşturan pikalardan tüylü küçük kuyrukları, uzun kulakları ve arka ayakları ile ayrılır.

Lepus harici cinslerin tüm üyeleri genel olarak ada tavşanı olarak adlandırılır. Ada tavşanları başka hayvanların yuvalarında veya kendi kazdıkları yuvalarda barınırken, tavşanlar uzun ot ve çalıklarda yaşar.Tavşanlar arasında en çarpıcı özelliklere sahip olan beyaz tüylü sera tavşanı 21. yüzyıla damgasını vurmuştur.

Ayrıca, bazı türlerin kulakları oldukça iyi duymaktadır. Her türlü sese şaşkınlıkla tepki vermektedirler. Bu yüzden kendi türünden ya da başka canlıların yaklaşması durumunda yabanî tavşanlar irkilirler.

Okyanusya hariç tüm dünyada yerlidir. Okyanusya'ya gelişleri yerli memeliler için büyük bir tehdit oluşturur.

Haxball FutbolŞu Ana Kadarki Gördüğüm En güzel Flash oyunlardan biridir,oyun Yön Tuşları ile Veya W A S D ile oynanır,space veya x ile şut atılır.

Üye olmaya Gerek Yoktur,Nick Yazıp oyuna bağlanıyoruz
Resmi Orjinal Boyutunda Görüntülemek İçin Buraya Tıklayın 1332x704px.


Resmi Orjinal Boyutunda Görüntülemek İçin Buraya Tıklayın 1338x645px.


Resmi Orjinal Boyutunda Görüntülemek İçin Buraya Tıklayın 1337x647px.
Oyun biraz zor gelebilir ilk başlarda ama sonra daha bi oynucaksınız 

NOT:Bütün sekmeleri kapatarak oynayın,çok sekme olunca ping artıyor

Son Kral

Son Kral Açıldı!

Egemenlik yarışı başladı! Son Kral'ın açılışını kutlamak amacıyla her oyuncuya bizden 60 Platin hediye! Platin'iniz oyuna ilk giriş yaptığınızda yeni oyuncu dersini bitirdikten sonra hesabınıza otomatik olarak yüklenecektir.

Bununla beraber oyun içinde 3 adet etkinliğimiz var. Etkinlikler hakkında detaylı bilgiyi oyun içindeki ''Etkinlik'' ikonuna tıklayarak görebilirsiniz.

İyi eğlenceler!

Krallığını kur, dünyaya hükmet! 
Son Kral, web tabanlı ve ücretsiz olarak oynayabileceğiniz bir strateji oyunudur. Son Kral oynamak için yeni bir hesap açmanıza bile gerek yoktur, mevcut Facebook hesabınızla giriş yapıp vakit kaybetmeden krallığınızı kurmaya başlayabilirsiniz.
Ulusunu Seç!
7 Ulusun hakiyimet için savaştığı Son Kral'da bu uluslardan istediğini seçip, kralını yaratıp, ulusun ve krallığın adına dünyaya hükmetme serüvenine başlayabilirsin. Uluslar hakkında daha detaylı bilgiyi ekranın sağındaki linklerde bulabilirsin.Krallığını Kur!

Kışlanı kur, Mızrakçı, Okçu, Süvari gibi bir çok değişik asker eğit, askerlerini dünyanın dört bir yanına, mahzenlere, kalelere, mezarlıklara görevlere gönder. Akademini kur ve askerlerin için daha kuvvetli zırh ve silah teknolojileri araştır. Kahramanını eğit, deneyim puanı kazan, seviye atla. Kahramanın güçlendikçe ordularına daha tehlikeli fetihlerde öncülük edebilir. Başkentini geliştirdikten sonra, 2. 3. 10. şehirlerini kur, krallığını genişlet!


Anasayfa: 
Peak+
Oynamak için ; sayfaya girdiğinizde 'Şimdi Oyna' butonuna tıklayın.


Eğer oynayacak olursa güncel duyuruları buradan yapmaya hazırım.

Futbol Menajerliği


Futbolda takım yönetmeyi sevenler için birebir bir oyun. Futbol Menajeri. Üye oluyoruz ve karşımıza çıkan liglerden birisine girip bize uygun olan takımı seçip menajerliğimizi yapmaya başlıyoruz 

Kayıt olmak için :http://www.futbolmenajeri.com 
adresine gidiyoruz

Ardından üye oluyoruz.

Üyelik Alımı Resimli Gösterim

25 Şubat 2012 Cumartesi

GözYaşı Türleri


Dünyadaki canlılardan sadece insan ruhsal nedenlearle ağlar. İnsanı farklı kılan bu durum şüphesiz yaşam tarihindeki evrimin bir sonucudur. Aslında gözlerimize sürekli gözyaşı koruma amaçlı olarak salgılanmaktadır. Fakat ağlama ruhsal bir boşalmadır. Bu konuyu ilk inceleyer Darwin'dir. Daha sonra yapılan deneyler sonucu görüldü ki soğan doğrarken akan gözyaşlarının kimyasal yapıları farklıdır. Ruhsal gözyaşları daha çok protein içermektedir. Fakat henüz bu farkın nedeni açıklanamamıştır.

Call Of Duty:Modern Warfare

Öncelikle bir callsign göstereyim ki bilmeyen arkadaşlar Title ve Emblem'in nolduğunu daha iyi anlasın.


TITLE

Resmi Orjinal Boyutunda Görüntülemek İçin Buraya Tıklayın 858x465px.


Resmi Orjinal Boyutunda Görüntülemek İçin Buraya Tıklayın 868x460px.


Resmi Orjinal Boyutunda Görüntülemek İçin Buraya Tıklayın 866x460px.


Resmi Orjinal Boyutunda Görüntülemek İçin Buraya Tıklayın 865x467px.


Resmi Orjinal Boyutunda Görüntülemek İçin Buraya Tıklayın 864x464px.


Resmi Orjinal Boyutunda Görüntülemek İçin Buraya Tıklayın 854x456px.


Resmi Orjinal Boyutunda Görüntülemek İçin Buraya Tıklayın 854x466px.


Resmi Orjinal Boyutunda Görüntülemek İçin Buraya Tıklayın 861x464px.


Resmi Orjinal Boyutunda Görüntülemek İçin Buraya Tıklayın 862x469px.


Resmi Orjinal Boyutunda Görüntülemek İçin Buraya Tıklayın 863x467px.


Resmi Orjinal Boyutunda Görüntülemek İçin Buraya Tıklayın 860x467px.


Resmi Orjinal Boyutunda Görüntülemek İçin Buraya Tıklayın 849x448px.


Resmi Orjinal Boyutunda Görüntülemek İçin Buraya Tıklayın 859x458px.

Bundan sonrasında resimler aynı sadece yazılar değişiyor. O yüzden koymaya gerek olmadığını düşündüm...


EMBLEM


Title'larda tanınmamış ülkelerin bile bayrakları olmasına rağmen malesef bizim ülkemizin bayrağı yok . Burdaki bayraklar neye göre onuda anlamadım zaten. Bayraklardaki çoğu ülke oyun için pazar alanı bile değil. Infinity Ward'da Türk çalışan(lar) da olmasına rağmen Türkiye'nin atlanması büyük hata diye düşünüyorum.
Başka bir forumda rastladım. Bir arkadaş title'larda bir başka ülke bayrağı yerine Türk bayrağını eklemeyi başarmış ama tabiki sadece bizde böyle gözüküyor. Başkaları eski şeklinde görüyor. Nasıl olduğunu öğrenebilirsem sizere de anlatıcağım

Yeleli Deniz Aslanı

Yeleli denizaslanı


Erkekler 2,50 m kadar boya sahip olurken ağırlıkları 300 kg kadar gelir. Üst kısmı koyu kahverengi olup, alt kısımlar sarımsı-kahverengindedir. Türe adını veren yeleler biraz daha açık renkte olup, aslında türe özgü bir özellik değildir ve diğer deniz aslanlarında da mevcuttur. Buna karşın dişiler 2 m boyundadır ve 140 kg ağırlığa ulaşırlar. Açık kahverengidirler ve gövdelerinde sıklıkla tüm vücuda yayılmış büyük, düzensiz lekeler vardır.
Dağılım

Türün dağılım bölgesi, Güney Amerika'nın Pasifik sahili boyunca Peru'dan Ateş Toprakları'na kadar ve Atlantik sahili boyunca Güney Brezilya'ya kadar uzanır. Bundan başka Güney Atlantik'de Falkland Adaları'nda bir koloni bulunur. Ayrıca dolaşan tek tük hayvanlar, yukarıda Galapagos Adaları kolonilerinde ve Brezilya sahili önlerinde görülmüştür. Ancak bunlar çok ender ististani durumlardır. Genel durumda bu deniz aslanları kolonilerinin yakınlarında kalırlar.
Yaşam tarzı
Üremeleri diğer deniz aslanlarına benzer. Erkekler sahilde dişilerin önünde buluşur ve bölgeleri için dövüşürler. Bu dövüşlerde karşılıklı olarak dikilerek birbirlerini ısırmaya çalışırlar. Bu esnada sıkça kanlı yaralanmalar meydana gelir. Zayıf olan erkekler bu kavgalar süresince koloninin dışına itilirken, en kuvvetliler ortada, en cazip yerlerde hak sahibi olurlar. Eğer dişiler erkeği takip ederse, bölgesinde karaya çıkmış oldukları erkeğin haremine dahil olurlar. Bir harem 18 kadar dişiyi kapsayabilir, koloninin kıyısına doğru bu sayı azalır. Ortalama olarak erkek başına sadece 3 dişi düşer. Erkekler sürekli olarak dişilerin kendi bölgelerini terk etmesini önlemekle meşguldurler. Aksi halde bu durum komşu erkeklerle yeniden bir kavgaya neden olur. Genç erkekler bazen on kadar erkekle grup oluştururlar ve düzenli olarak koloniye saldırarak dişileri kaçırmaya ve çiftleşmeye çalışırlar. Karada geçen iki ile üç ay boyunca bir erkek nerdeyse hiç uyumaz ve beslenmez.

Dişiler 350 günlük bir gebeliğin ardından bir yavru dünyaya getirirler. Doğum, dişiler karaya çıktıktan hemen sonra, bir erkekle yeniden çiftleşmeden kısa süre önce gerçekleşir.
Tehdit ve koruma
Derileri ve yağları sebebiyle Güney Amerika deniz aslanları geçtiğimiz yüzyıllarda topluca öldürülmüşlerdir. Bu yüzden bir kaç milyonun üzerinde olan popülasyonları birkaç onbine gerilemiştir. Bugün yeniden 270.000 kadar yeleli deniz aslanı mevcut olup, en başta Şili ve Arjantin sahilinde sayıları sabit bir şekilde artarken, Uruguay ve Falkland Adaları'ndaki sayılarında halen daha gerileme vardır

God Of War» God of War Chains of Olympus psp indir!
&lt;a href="<a href="http://www.ad2games.com/">http://www.ad2games.com/</a>"&gt;Advertising - powered by ad2games.com&lt;/a&gt;. This ad requires a flash player.

 005 yılı, bahar aylarının ilk günlerinden biri. Oyuncuların merakla beklediği Splinter Cell Chaos Theory ve şu an zorlamama rağmen adlarını dahi hatırlayamadığım birkaç yeni oyunun piyasada boy gösterdiği günler. Yeni çıkan oyunlar arasında hakkında sahip olduğum az miktarda olmayan bilgiden yola çıkarak Prince of Persia çakması olması kanaatini taşıdığım bir oyun da var, ismi God of War. Ya nasip deyip oyunu edindikten sonra, eve girip PS2’nin sürücüsüne yerleştirmemle kendimi içerisinde bulduğum serüvenin oyun hakkındaki bütün önyargılarımı yerle bir ettiğini hatırlıyorum. Çok fazla reklamı yapılmadan çıkan GoW pek çok oyuncu üzerinde bendeki etkiyi yaparak piyasayı bayağı bir salladı. Bir çok eleştirmenden tam puana yakın notlar aldı. Sonrasında yine PS2 için GoW Divine Retribution yapıldı ve birincisi gibi o da başarılı oldu. Son olarak da serinin yeni oyunu, Kratos’un PSP çıkarması, Sony’nin yayımcılığını, Sony bünyesinde olan Ready At Dawn Studios’un yapımcılığını üstlendiği GoW Chains Olympus biz oyuncuların karşısına çıkıyor.PSP için yapılan Silent Hill Origins’de olduğu gibi seride kronolojik olarak bir geriye dönüş söz konusu. Senaryo diğer oyunlarda olduğu gibi Yunan mitolojisinden esinlenerek ve yer yer mantıklı şekilde uydurularak hazırlanmış. Oyuncuya Kratos’un ilk oyunda Ares’i yenip God of War olmasından önceki, Ares’e ruhunu satıp Ghost of Sparta olarak anılmaya başlamasından sonraki on yılından bir kesit sunuluyor. Zeus ve Atina’nın emirleriyle hareket eden Kratos’un ilk bölümlerde Pers ordusuna karşı başlayan savaşı, Zeus ve yandaşlarına karşı baş kaldıran Persephone ve onun yanında yer alanlarla devam ediyor. Yunan mitlerinde Olympianların düşmanları olarak geçen Titanları da oyun içerisinde görüyoruz. Bu arada Kratos’un ailesiyle ilgili hüzünlü hikayesinden yapılan alıntılarla film senaryolarını aratmayacak bir drama da ortak oluyoruz.Oyunu açtığımızda serinin önceki oyunları gibi sade bir menü bizleri karşılıyor. Başlangıçta “Mortal(Easy), Normal(Hero), Spartan(Hard)” ve oyunu ilk bitirişin ardından eklenen “God(Very Hard)” olmak üzere dört zorluk derecesi var. Genel olarak kolay bir oyun. “Mortal” modu çocuklar için - yalnız ufak bir sorun var oyun ESRB’den 18 yaş sınırı almış, bundan ötürü çocuklara tavsiye etmiyoruz - diyebileceğim zorlukta, “Normal” modu ise oyunlara aşina olan birini rahatsız etmeyecek seviyede. Önceden GoW oynamış bir oyuncu için tatmin edici olması açısından “Spartan” modunda başlamasını tavsiye ederim. Oyunu bitirdikten sonra “God” modunda kasmak zaten meraklısı için ayrı bir zevktir.Üçüncü şahıs görüş açısından oynuyoruz. Yalnız bu defa diğer oyunlara göre bir fark var; Kamera sabit. Önceki oyunlardaki gibi dilediğimiz gibi yönlendiremiyoruz. Kamera bölümlere göre gayet düzgün açılarla konumlandırılmış, oyun boyunca bununla alakalı bir problemle karşılaşmadım. Yunan mitlerinden esinlenilmiş tasarım harikası mekanlarda ilerliyoruz. Tasarımlar diğer iki oyundaki gibi, senaryoyla tam bir uyum var. Önceki oyunlardan hatırlayabileceğimiz bazı düşmanlara ek olarak az da olsa yeni tasarımlar da bu oyunda yerlerini almışlar. Boss tasarımları yine çok güzel. Oyun düşman çeşitliliği bakımından zayıf görünse de oynanış süresinin kısalığı bu açığı kapatıyor. Oyun içi videolarda da serinin bilinen kalitesinden ödün verilmemiş. Grafiklerin neredeyse PS2’den geri kalır bir tarafı olmadığı açıkça görülüyor. PSP ile neler yapılabileceğini gösteren oyunlardan biri. Umarız bu kalitede oyunların devamı gelir.

Tuş kombinasyonları PS2’dekine benziyor. Silahlı saldırılar, kombolar vs. yine kare, üçgen ve yuvarlak tuşlarıyla yapılıyor. Yön tuşlarının üç tanesi atıl bırakılmış, yalnız alttaki tuşu silah değiştirmek için kullanıyoruz. Büyülerde PSP’de L2 ve R2 tuşları mevcut olmadığı için ufak bir değişiklik söz konusu. R1+kare, R1+üçgen, R1+yuvarlak kombinasyonlarını oyunda ilerledikçe edindiğimiz çeşitli büyüleri yapmak için kullanıyoruz. Bu yeni kombinasyonun oynanışa herhangi bir negatif etkisi olmadığı kanaatindeyim. Genel olarak oynanışta hiç bir problem yok, tuşlara alışması kolay.Oyunda ilerlerken sağda-solda, genellikle de gizli bölmelerde bulabileceğimiz “Gorgon Eye” ve “Phoenix Feathers” gibi parçaları belli sayıda topladıkça sağlık ve büyü barlarının kapasitesini artırabiliyoruz. Düşmanları öldürdükçe, karşılaştığımız kutu, kapı, duvar gibi yapıları kırıp döktükçe çıkan kırmızı orblarla da silah, büyü ve relicleri geliştirebiliyoruz. Oyunda ana olarak iki çeşit silah, üç çeşit büyü ve bazı relicler yer alıyor. Bitirdikçe açılan bazı ekstralar da mevcut. Temel olarak silahlara, büyülere ve diğer ekipmanlara göz atacak olursak;WeaponsBlades of Chaos: Kratos’a Ares tarafından verilen, diğer oyunlardan da hatırlayacağımız vücuduyla bütünleşmiş kılıçları bu oyunda da aynen kullanılmış. Yapabildiğimiz bir çok kombo önceden olduğu gibi korunmuş. Geliştirilebilir beş seviyesi var.The Gaunlet of Zeus: Zeus’un Titan’ları hapsetmek için kullandığı eldiven şeklinde bir silah. Bu silahla Blades of Chaos’tan daha fazla zarar veren vuruşlar yapabiliyoruz, fakat daha yavaş olduğunu göz ardı etmemek lazım. Üçüncü seviyeye kadar geliştirilebilir.MagicThe Efreet: Pers kralını öldürdükten sonra aldığımız büyü. Kratos’un çevresinde belli bir çaptaki alanda yer alan her şeye zarar veriyor. Üç seviyesi var.Light of Dawn: Uzak mesafedeki düşmanlara fırlatabileceğimiz güç topları. Üç seviyeye sahip.Charon’s Wrath: Hedefteki düşmana belli bir süreliğine zarar verirken hareketlerini de yavaşlatan bir büyü. Zorlandığınız yerlerde çok işinize yarayabilir. Üçüncü seviyeye kadar geliştirilebilir.RelicsSun Shield: Düşman saldırılarını, Kratos üzerine fırlatılan güç toplarını ve ışığı yansıtmak için kullanıyoruz. Zamanlamayı iyi ayarlamak lazım. Özellikle güç toplarıyla düşmana etkili karşı ataklar yapılabilir.Silah çeşitliliği konusunda ikinci oyunu hatırlayınca biraz az gibi dursa da bu pek problem olmuyor. Oynanış süresinin pek de uzun olmayışı bu açığı da kapatıyor.

Oyun başlangıcında Atina’yı ele geçirmeye çalışan Perslerle savaşıyoruz. Bu bölümlerde çalan doğu ezgilerinden esinlenme zurna temalı müzikler tek kelimeyle harika olmuş. Düşmanın etnik kökeniyle alakalı soundtracklerin kullanılması yerinde bir hamle olmuş Buna GoW’un insanı savaşın içerisine çeken ezgileri de eklenince müthiş bir uyum yakalanmış. Yeni bestelere ek olarak seri ile evvelden tanışmış oyuncuların aşina olduğu müziklerin de GoW CoO’da yer aldığını belirtmeden geçmeyeyim.

CoO’nun belki tek eksi yanı kısa olması. Normal modda ortalama bir oyuncu 6-8 saatte bitirebilir. Bu yüzden tadını çıkararak oynamaya bakmanızı tavsiye ederim. Birçok oyuncunun ilk oturuşta bitireceğinden kuşkum yok. Fakat sorun değil, oyunun tekrar oynanabilirliği yüksek. Özellikle ilk bitirişten sonra açılan very hard modunda oynamak ayrı bir zevk. Oyunu bitirince açılan “Challenge of Hades” gibi bonuslarla da oynanış süresini daha da uzatmak mümkün. Ayrıca oyunu çeşitli zorluk seviyelerinde bitirince açılan kıyafetler ve başka ekstralar da tekrar oynamak için oyuncuyu motive eden faktörlerden.Genel olarak bakacak olursak GoW CoO oyuncuya bir oyundan istenen her şeyi veriyor. Gerek PSP’nin sınırlarını zorlayan görselleri, gerek müzikleri, gerek zorluk yaşatmayan oynanışıyla PSP’nin oynaması en zevkli oyunları arasındaki yerini çoktan aldı bile. PS2’de oynadığımız GoW oyunlarını hiçbir yönüyle aratmıyor. PSP sahibi olan herkese God of War Chains of Olympus’u edinip oynamalarını şiddetle tavsiye ederim. Umarız PSP konsolu için böyle oyunların devamı gelir, firmalar biz oyuncuların yüzünü güldürmeye devam ederler. Oyun firmalarına da bu mesajı verdikten sonra yazımı burada noktalamak istiyorum. Herkese iyi oyunlar...

Dünyanın En Çok Söylenen Şarkısı..

Dünyanın en çok söylenen şarkısı hangisidir?


Bu şarkı "Happy birthday to you" dur. Şarkının asıl kaynağı Amerika'lı iki kız kardeşe aittir. Orijinal adı "Good Morning to All" yani " hepinize günaydın"dır. Daha sonra güftesi değiştirilerek bütün dünyaya yayılmıştır. Fakat telif hakkı kardeşlere aittir, onlardan sonra da Warner/chappel müzik şirketine geçmiştir. Müzik ticari amaçlı kullanıldığı zaman şirkete ödeme yapma zorunluluğu vardır.

En iyi Şekilde Saç Bakımı İçin

©KadınMAG – J Beverly Hills markasının kurucusu Juan Juan aslen Lübnan’lı. Gençlik yıllarında Lübnan’da kuaförlük mesleğini yapmış. 30 sene önce Amerika’ya gitmeye karar veriyor. Seneler boyuncu kuaför mesleği ile Amerikan vizesi başvurusundan olumlu bir sonuç alamıyor. Daha sonra Rahip olarak vize başvurusunda bulunuyor ve vize alıyor. Amerika’da Kaliforniya, Los Angelas’a gidiyor ve kısıtlı imkanları ile Beverly Hills’te ilk dükkanını açıyor. Daha sonra Amerikalı eşiyle tanışıyor ve mesleğinde ilerliyor. Juan Juan’ın müşterilerine verdiği seçkin bakım terapileri kulaktan kulağa hızla yayılıyor ve Juan Juan Center, Holywood’un tüm ünlülerini salonuna çekmeyi başarıyor. Zaman içinde Juan hep kişisel bakımda en iyi hizmet veren salon oluyor. Juan’ın şık Beverly Hills salonu güzelliğe hi-tech bir yaklaşım getiriyor. En son stilleri ve teknikleri en ileri teknoloji ile müşterilerine uyguluyor…
Hollywood ünlülerinin saçı J Beverly Hills’e emanet
J Beverly Hills ürünlerini Hollywood’un en ünlüleri kullanıyor. Markanın sürekli müşterileri arasında Sandra Bullock, Kim Basinger, Robert De Niro, John Travolta, Uma Thurman, Kevin Bacon, Miley Cyrus, Antonio Sabato, Jr. Alicia Silverstone,  Janis Dickinson, Wynona Ryder, Hilary Swank, Steve Martin, Sting, Michelle Pfeiffer, Queen Latifah, Jaclyn Smith, Marisa Tomei, Minne Driver, Tie Carrera, Brad Pitt, Robin Williams,Mariah Carey, Julia Robets, Tori Spelling, Olivia Newton-John … Ve daha bir çok ünlü yer alıyor… Biz de geçtiğimiz hafta J Beverly Hills markasının tanıtım sorumlusu Müge İnan tarafından markanın ürünlerini test etmek üzere KadınMAG ekibi olarak Ramada Plaza’da bulunan J Beverly Hills markasının iş ortaklarından  Figaro Concept’e davet edildik. Ekip de kimler mi vardı? Kimler yoktu ki… 2009 Best Model of Turkey birincisi Eda Sedalı, 2010 Best Press&TV güzeli Semiha Bezek, Milliyet’ten Yeliz Aras, fotoğrafçımız Mehmet Yüksel ve bendeniz editörünüz Nurhan Demirel…
Figaro Concept kuaför salonlarının sahibi Erdoğan Tamirci ve ekibi bizi son derece güzel ağırladılar. J Beverly Hills markasının Türkiye temsilcisi ve Budak Kozmetik’in kurucusu Perihan Budak, hem hoş sohbeti hem de misafirperverliği ile gönüllerimizi fethetti. Bir taraftan saçlarımıza bakım yapılırken, diğer taraftan da saç bakımı ve J Beverly Hills ile ilgili merak ettiklerimizi konunun uzmanına sorduk…
Önce Perihan Budak’ı tanıyalım. Perihan Budak kimdir?
1977 Tavas/ Denizli doğumluyum. İlkokulu Denizli’de tamamlayıp 1988 yılında ailemle beraber Almanya’ya gittim. Ortaokul ve Liseyi ve daha sonra Meslek öğrenimimi Almanya’da tamamladım. Üç senelik (1994-1997) Meslek eğitimimi Almanya’nın Kozmetik sektöründe önde gelen Becker Parfümerie’de Perakende, Pazarlama, Satış, ve Mağazacılık üzerine aldım. Ayrıca mesleğime ek olarak sertifikalı estetisyenlik eğitimi aldım. 1998-2009 yılına kadar yine Almaya’nın Kozmetik sektöründe en büyük Mağazalar zincirine sahip olan (toplam Almanya’da 422 Mağaza ve 22 Ülke’de) Douglas Parfümeri de yönetici olarak çalıştım. Bu süreç içinde 2005 yılından 2007 yılına kadar Douglas Parfümeri’nin Türkiye’de açılan Mağazalarından sorumlu Yönetici ve Koordinatör olarak görev aldım ve daha sonra Mayıs 2009’a kadar Almanya da görevime devam ettim. Douglas bünyesinde alınabilecek tüm eğitimleri aldım ( Mağaza işletme, yöneticilik, personel gelişimi, satış teknikleri ve hedef odaklı çalışma sistemi gibi…..).
Haziran 2009’da uzun zamandır hayalim olan kendi şirketim Budak Cosmetics’i kurdum.
J Beverly Hills markasını nasıl Türkiye’ye getirdiniz?
Ülkeme dönmek burada kendime sıfırdan, büyütebileceğim zevk aldığım bir sektörde kendi işimi kurmak heyecan verici bir düşünce idi. Douglas’da bulunduğum konumdan dolayı da sorumluluk almam ve işe kendi işim gibi bakmam ve ayrıca Türkiye’de görev aldığım süreçte kozmetik sektöründe tecrübe edinmem bana kendi işimi kurma isteğimde büyük cesaret kazandırdı. Ayrıca ben şuna çok inanıyorum, evet her iş risklidir ama verilen emekle mücadeleyle ve en önemlisi inançla yapılan her iş başarı getirir. Kozmetik dünyası çok renkli vazgeçemediğim bir dünya ve o yüzden yurtdışından burada bulunmayan markaları ithal etmeye karar verdim. Amerika’da ünlülerin /yıldızların tercihi olan ve Türkiye’de başarılı olacağına inandığım J Beverly Hills markasının Distribütörlüğünü aldım. Lüksü, şıklığı, zerafeti, zenginliği ve güzel yaşam tarzını seven herkesin markası JBH.
Budak Cosmetics’in hedefi JBH’si büyütmek, bunun gibi birçok seçkin ve özel markaları yurtdışında araştırıp, Türkiye piyasasına sunmak. Ve buradan da Türk markalarını yurtdışına pazarlamak ve markalaşmak. Sorumluluk almayı, serbest çalışmayı seven, yaratıcı olan, kendi işinin patronu olmak isteyen ve o işin eğitimini alan herkese kendi işini kurmayı, hayallerini gerçekleştirmelerini tavsiye ederim.
J Beverly Hills hangi kuaför salonlarından temin edilebilir?
Listeye web sayfamızdan ulaşılabilir. www.jbeverlyhills.com.tr
Türkiye’de kuaförlerin müşterilere ürün satmaya çalışması ve bundan dolayı müşterilerin rahatsızlık duyarak markaya ve kuaföre güven duymaması gibi bir sıkıntı yaşanıyor. J Beverly Hills salonlarında bu konuda nasıl bir politika uygulanıyor?
Ürün satışı kuaför sektöründe bir salonda cirosunun %15ini oluşturmalıdır. Bu dünyada geçerli olan bir orandır. Kuaför sektöründe saç stilistleri müşterilerine sanatları ile hizmet verirken bir yandan da sektörü destekleyen ürünler ile de hizmetlerini tamamlamaktadır. Profesyonellerin önerisi üzerine kullanılan ürünler müşteri memnuniyetini arttıran unsurlardan biridir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta bu ürünlerin ihtiyaç doğrultusunda satışlarını yapmak ve müşteri memnuniyetini ön planda tutmaktır. Müşteriyi rahatsız edecek davranışlardan kaçınmaktır. Biz markamızın salonlarda sunulması ile ilgili olarak bakım günleri uyguluyoruz, bu özel günde müşterilerin marka ve ürünler ile tanışmasını sağlıyoruz, müşteriler ürünleri deneyerek tanıyorlar. Deneme sonunda faydalarını görmeleri ve iyi hissetmeleri gibi sonuçlara göre ürünleri alıp almamaya karar veriyorlar. Burada herkesi memnun edecek ortak bir uygulama ile ürün satışını destekliyoruz.
J Beverly Hills konsept salonları nasıl seçiliyor? Nelere dikkat ediliyor?
J Beverly Hills ürünlerinin satışının yapıldığı salonlar J Beverly Hills ile eş marka olmanın bir yoludur ve markayı tüm ürünleri ve tamamlayıcı bütün materyaller ile en iyi biçimde ifade etme şeklidir. Çalıştığımız iş ortaklarımız müşterilerine Beverly Hills modasını, sofistike yaşam tarzını ve ayrıcalıklarını sunma imkanına sahip oluyorlar. Bu yüzden bizler de ortaklık kuracağımız salonların müşteri kitlesine, markayı taşıyabilirliklerine ve temsil etme özelliklerini ön planda değerlendiriyoruz. Salonun hizmet kapasitesi, elemanlarının tecrübeli olması, diğer hangi saç bakım ürünü markaların bulunduğu hijyenik ortam değerlendirdiğimiz kriterlerden bazılarıdır.
Markanın hedef kitlesi ile buluşması için özel bakım günleri organize ediliyor. Bu günler hangi tarihte ve hangi kuaförlerde organize ediliyor? Bakım günlerinde neler yapılıyor?
J Beverly Hills olarak iş ortağımız kuaför salonlarına sunduğumuz özel bakım günü promosyonu ve diğer özel projeler için salonların öncelikli olarak J Beverly Hills ürünlerini içeren stant sahibi olmaları gerekmektedir. Bizim satış paketimizin içinde yer alan bakım günü etkinliğimize marka uzmanımız tam gün olarak katılmaktadır. Tüm ürünlerimizin kullanımına imkan veren bu özel günde müşteriler ürünleri yakından tanımakta ve marka hakkında detaylı bilgi almaktadır.
Burada herkesi memnun edecek ortak bir uygulama ile ürün satışını destekliyoruz. Bakım günleri aylık programlanıyor ve J Beverly Hills ürünlerini salonunda satan yerlerde yapılıyor.
J Beverly Hills ürünerinin içeriğini bitkiler oluşturuyor. Hangi bitki ne işe yarıyor?
Papatya: Baş derisini rahatlatıcı ve sakinleştirici bir etkisi vardır. Saç köklerini yumuşatır. Kimyasal işlemlerden zarar gören saçınızın yenilenmesini sağlar. Saçı sedef hastalığı ve diğer baş derisi alerjilerine karşı korur.
Isırgan otu: Sakinleştiricidir, antioksidan ve anti-mikrobiyaldir. Saç köklerini kuvvetlendirir. Saç rengini koruyan kafur içerir. Kepeğin doğal düşmanıdır.
Ada çayı: Anti-oksidandır, yaşlanmayı geciktirir. PH dengeleyicisidir. A vitamin açısından zengindir, mükemmel bir kalsiyum ve demir kaynağıdır. Saç köklerini besleyerek saç tellerini kalınlaştırır.
Yabanmersini: Zengin besinli, saç dokusunda çabuk emilen çok hafif bir yumuşatıcıdır. Saç köklerine zarar veren ve yaşlandıran serbest radikalleri etkisizleştirir.
Üzüm çekirdeği: Anti-oksidandır ve yumuşatıcılar yönünden zengindir.
Biberiye: Anti-oksidandır, yaşlanmayı geciktirir, saça hayat katar. Baş derisini nemlendirir, saç köklerini canlandırır, böylece saçı uzatır ve güçlendirir.
Nane biberiyesi: Doğal canlandırıcı etkisi ile baş derinize ve zihninize etki eder.
Çay Bitkisi: Çay ağacında doğal anti-mantar ve antiseptik özellikler vardır ve bakterilerle savaşarak yağlanmayı ve kirliliği engeller. Aromaterapide çay ağacından bağışıklık güçlendirici ve pıhtı giderici olarak yararlanılır.
Buğday Proteini: Saç yüzeyindeki ölü hücreleri temizler, saç dokusunu canlandırır. Mükemmel bir protein ve aminoasit kaynağıdır. Saçın hacmini arttırır, güç ve parlaklık verir.
Civanperçemi: Saç köklerini besleyip, saça parlaklık ve canlılık verir. Aromaterapide civanperçeminden zihin rahatlatıcı, düşen kan basıncını yükseltici ve dinlendirici uykuya yardımcı olarak kullanılır.
Havuç tohumu: Beta-karoten ve B,C,D ve E vitaminleri yönünden zengindir. Saçı zararlı dış etkenlerden korur ve yapısını sağlamlaştırır. Saçınızın nem oranının dengede tutar. Saçta gerekli yağ oluşumunu destekler ve saçın kurumasını önler.
Badem: Her saç telinİ yumuşatırken, saç yapınıza da genel bir dolgunluk kazandırır. Her saç telini ayrı ayrı canlandıran doğal ışığı sağlar.  Hassas saçlara hacim ve yoğunluk katar.
Mango: Vitaminler, mineraller, antioksidanlar, potasyum, kalsiyum, demir ve A, B ve C vitaminleri açısından zengindir. Doğal E vitamin saçınızda kalıcı bir nem sağlar. İpek gibi, parlak ve güçlü saçlara sahip olmanızı sağlar.
Kekik: Anti-oksidandır. Kan dolaşımını hızlandırır, saçlarınızın dolgunluk kazanmasına yardımcı olur. Baş derisine giden kan miktarını artırarak sağlıklı saç büyümesine destek olur. Aromaterapide kekikten zihin canlandırıcı ve hafıza geliştirici olarak yararlanılır.
Yalancısafran: Doğal E vitaminidir, yaşlanma karşıtı ve nemlendiricidir. İçinde bulunan “alanin” adlı aminoasit nedeniyle saçı güçlendirir ve esnekliğini artırır.
Nem ve parlaklık vererek saça hacim kazandırır.
Lavanta: Saç dokusunu rahatlatır ve yumuşatır, esneklik verir.  Düzenli kullanım ve masajla saç köklerinin güçlenmesini sağlar. Sert ve bozuk saçları tedavi eder. İçindeki aromaterapik değerler depresyon, uykusuzluk, yorgunluk, stres ve nedensiz endişeye iyi gelmektedir.
Okaliptüs: Yüzey temizleyici etkisi ile temiz bir saç yüzeyine sahip olmanızı sağlar. Okaliptüsün saç ve baş derisi üzerinde serinletici ve rahatlatıcı bir etkisi vardır. Kan damarlarını genişletici ve kan akışını rahatlatıcı etkileri vardır. Sağlıklı saç uzaması için sağlam bir zemin yaratmak üzere kan dolaşımını hızlandırır ve kafa derisine fazla kan gitmesini sağlar.
Itır: Yumuşatıcı özellikleri olan bir nemlendiricidir. Itır çiçeği saçlardaki sert maddeleri ve mikropları temizleyen doğal bir antiseptiktir. Enerji verici yapısı nedeniyle aromaterapi’de ıtırdan stresten ve nedensiz endişeden kurtulmak için yaralanılır.
Aloe Vera: Saçı besleyen, yumuşatan ve nemlendiren doğal bir kaynaktır. Hücre zarını ve ölü saç derisini onarır. Eski Mısır’da mağara duvarlarındaki aloe vera resimleri
‘’ ölümsüzlüğü’’ simgeler.
Nane: Baş derisini iyileştirici ve rahatlatıcı etkisi vardır. Nem ve parlaklık vererek saçınızı güzelleştirir. Aromaterapide naneden canlılık ve ferahlık vermesi için yaralanılır.
Greyfurt: Serbest radikallerle savaşan antioksidanlar ve C vitamini açısından zengindir ve saçtaki PH oranını düzenler. Baş derisindeki ve saç köklerindeki yağ oluşumunu destekler. Aromaterapi ilkelerine göre, greyfurt depresyonla (ve akşamdan kalmayla!) savaşan hormonları destekleyerek zihin açıklığı sağlar.
Alfalfa : Demir, kalsiyum, fosfor ve K vitamini yönünden zengin bir bitkidir. Bu zengin ve besleyici öz zarar görmüş ve kurumuş saçları iyi eder, besler ve nemlendirir. Sağlıklı saç gelişimine destek olan ve gün ışığında da bulunan D vitamini içerir.
Karakafes kökü: Rahatlatıcı ve iyileştirici özellikleri ilk çağlardan beri bilinmektedir. Çevresel veya kimyasal etmenlerden dolayı zarar görmüş saçınızı nemlendirir ve besler.
Salatalık: İyileştirici, yaşlanma karşıtı ve anti-oksidan etkilidir. Saçınızın dökülmesini engelleyen ve canlandıran “silika” maddesi yönünden zengindir. Askorbik asit (C vitamini) ve kafeik asit gibi saç alerjilerine iyi gelen ve kafa derisindeki şişkinlikleri dindiren bir bitkidir. Lif açısından zengindir ve potasyum ve magnezyum gibi mineraller içerir.
Yeşil çay: Zararlı mor ötesi ışınlarla savaşan kamelya yağının doğal bir kaynağıdır.
Baş derisindeki ve saç köklerindeki yararlı yağ oluşumunu destekler. Oksitlenme ile açığa çıkan serbest radikalleri nötralize eder.
Bal: Sağlıklı bir saç ve baş derisi için gereken sekiz aminoasidin tamamını içeriri. Protein yönünden zengin ve yoğuncanlandırıcıdır. Su moleküllerini tutan doğal nem tutucular içerir. Bu nem kurumuş saçlara çok iyi gelir. Bol miktarda doğal bir koruyucu olan glikoz oksidaz içerirler. Glikoz oksidaz balın yüzeyindedir ve atmosferik oksijeni hidrojen perokside dönüştürür ve bu da anti -bakteriyel bir koruma duvarı oluşturur.
Jojoba: Doğanın en etkili nemlendiricilerinden biridir ve iyileştirici etkisi vardır. Anti-oksidan etkisiyle baş derinizin cildini gençleştirir. Saç derisi tarafından üretilen doğal yağlarla benzer bir yapıya sahiptir. Kırılan, dökülen ve dolaşan saçlar için mükemmel bir koruyucu maddedir.
Limon çiçeği: Baş derisini alerji, iltihaplanma ve enfeksiyonlara karşı korur. Saçı ve baş derisini kimyasallarda, zararlı güneş ışınlarından ve çevre kirlenmelerinden korur.
Mandalina: Baş derisini ve saç tellerini canlandırır. Kan dolaşımını hızlandırarak saç köklerini besler ve canlı bir parlaklık verir. Sakinleştirici özelliği vardır. Aromaterapiye göre, mandalin sinir bozukluklarında ve stres rahatsızlıklarında yatıştırıcı olarak kullanılmaktadır.
Zeytin özü: Yaşlanma karşıtı ve yumuşatıcı nitelikleri vardır. Saçı yumuşatarak dokusunu güçlendirir. Fön işleminin azalttığı saçtaki nem oranını dengelerler. Saça güç ve esneklik verirler. Saçı yumuşatarak dokusunu güçlendirir. Saç kırılmasını durdurur. Mat veya zarar görmüş saçınızı onarır. Saçın parlaklığını artırır
Provitamin B5: Saç tellerini yumuşatırken, saç yapınıza genel bir dolgunluk sağlar.
Bitkisel ürün kullanırken nelere dikkat edilmeli? Her bitkisel ürün faydalı mıdır?
Son dönemlerde sağlığa ve çevreye duyarlılığın artmasıyla beraber saç bakım ürünleri arasında bitkisel içerikli olan ürünlere ilgi artmaya başladı. Deri yolu ile alınan kimyasal maddelerin alerjik ve tahriş edici reaksiyonları zaman içerisinde saç dökülmesine, kepeklenmeye, aşırı yağlanmaya ve cildin erken yaşlanmasına neden olmaktadır. Bu sebeplerden dolayı bitkisel içerikli ürünler diğer ürünlere göre kullanıcılar tarafından daha fazla tercih ediliyor. Bitkisel ürünler organik yetiştirilen bitki özleri ve yağları ile doğal çiçek özlerinden oluşmaktadır. Ayrıca bu tarz ürünlerde temizleyici, köpürtücü, yumuşatıcı ve raf ömrünü uzatıcı bazı kimyasallar da kullanılmamaktadır. J Beverly Hills şampuan ve saç kremlerinde sülfat ve paraben kimyasalları bulunmamaktadır. Köpürmeyi arttıran sülfat yerine hindistancevizi, raf ömrünü sağlayan paraben yerine ise yeşil çay kullanılmıştır.
J Beverly Hills Amerika’da üretiliyor. Orada nasıl bitkisel ürün sertifikası alınıyor? Türkiye’de bu süreç nasıl işliyor?
Amerika’da J Beverly Hills markasına ait ürünler kendi araştırma-geliştirme merkezlerinde uzun zaman dilimleri içinde yapılan araştırmalar sonucunda geliştiriliyor. Araştırma geliştirme personeli tarafından yapılan titiz çalışmalarda J Beverly Hills markasına ait fabrikanın kendi laboratuvarlarında mevcut olan en özel teknolojiler kullanılıyor. Ürünlerde kullanılan bitkiler özel olarak J Beverly Hills için organik tarım yapılan yerlerden sağlanıyor ve bu ürünlere ait sertifikalandırmalar yapılıyor. Her ürünün içerisindeki bileşkenler raporlanarak gerekli kurumların onayını alıyor. Türkiye’de de tüm ürünler ait dokümanlar T.C.Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık genel Müdürlüğüne sunularak Bildirim Kabul Belgesi alınıyor. Bu belgeler daha sonra gümrüğe sunularak ithalat gerçekleştiriliyor.
Saç neden kurur?
Yapısal bir sorundur. Yağ salgısının azalması sonucunda ortaya çıkar. Sabun sık görülen kurutma sebeplerindendir. Kuru saçlara uygun şampuan ve saç kremi kullanılmadır, nem maskesi ile saçların kuruluğu giderilebilir
Saç neden kırılır?
Yanlış tarama ve yıkama, yüksek sıcaklıkta saç kurutma gibi faktörlerden saçların uçları kırılabilir. Saç uçları saçın en hassas kısmıdır. Saçımıza taktığımız toka, lastik gibi aksesuarlar da saç kırılmasına sebep olabilir.
Hangi saç tipine hangi şampuanı kullanmak gerekir?
Profesyonel saç bakım ürünleri her saç tipine uygun farklı ürün yelpazesi geliştirmişlerdir. İnce telli saçlara, İnce telli saç Şampuanı ve kremi; boya işlemi görmüş saçlara renk koruma formüllü şampuan ve saç kremi, kepekli saçlara kepek koruma şampuanı gibi… Saçın tipini kuaförümüze danışarak belirledikten sonra saç tipine uygun ürünü kullanmak gerekmektedir.
J Beverly Hills marka saç boyaları da yakın zamanda kuaför salonlarında olacak diye biliyorum. Nedir bu yeni ürünün özellikleri?
Boyamız İtalya’da özel anlaşma yapılan üretim merkezinde üretilecek. Ambalaj boyu 100 ml  tüp şeklinde olacak. Boyamız hem semi (geçici) hem demi (yarı kalıcı) hem de kalıcı boya olarak kullanılabilecek.Bunu seçilen developer belirleyecek.Developer çok özel bir formül ile geliştirilmiş, jel şeklinde hazırlanıyor .Boyamızın Amonyak oranı çok düşük (0,95%). %100 beyaz kapatacak. Moda tonları bile destek almaya gerek olmadan kapatacak.Boyamız ile beraber saç bakımını da destekleyen ürünler sunulacak. Protein sprey gibi…
Boyalı saçlar ile işlem görmemiş saçlara farklı ürünler kullanmak gerekiyor. Çoğumuzun saçları boyalı olduğu için ona öre bir ürün serisi kullanmamız gerekiyor. Saç rengimizi ve saç sağlığımızı nasıl koruruz? Boyalı saçlar için hangi ürünleri tavsiye edersiniz?
Saçlarımızı boyadıktan bir süre sonra ilk boyattığımız gibi parlak ve canlı olmadığını görürüz. Mat ve cansız bir görünümden korunmak için renk koruma formüllü saç bakım ürünleri kullanmamız gerekir. Tamamen bitkisel içeriklerden (papatya, ısırgan otu, adaçayı) formüle edilmiş J Beverly Hills renk koruma serisi içinde sülfat ve paraben bulunmadığı için saç boyanızın ömrünü uzatır, parlak ve canlı kalmasını sağlar. Saçınıza ihtiyacı olan nemi verir. İçeriğindeki güvenli temizleyici bileşenler sayesinde boya işlemi ile yıpranmış saçınızı korur. Ayrıca saç rengimizi korumak için haftada bir kez yoğun bakım maskesi uygulamak gerekmektedir.
-Saçınızın yaşlanmasını önleyin-
Biraz da Anti aging ürünlerini konuşalım…
Antioksidan etkileri çok yüksek olan yabanmersini ve üzüm çekirdeği özlerinden parabensiz ve sülfatsız formüle edilmiş J Beverly Hills yaşlanmaya karşı – anti-aging -  ürünlerimiz, saç yaşlanması ile mücadele ederken saçın kuvvetlenmesini sağlar, esnekliğini ve parlaklığını arttırır. Güçlendirici formülü ipek ve buğday aminoasitlerinin etkisi ile saç liflerini korur, yeniden yapılandırma sürecini başlatır. Saç renginin ve liflerinin yaşlanmasını önler. Kullandığımız profesyoneller ürünlerin yanı sıra saçta yaşlanmayla oluşan değişiklikleri ene aza indirebilmek için çevreden gelen zararlı etkileri de azaltmak gerekmektedir. Bu etkilerin başında güneş ışınları gelmektedir. Saçın hem keratin yapısını hem de pigment oluşumunu bozar. Hem doğal hem de yapay olarak maruz kaldığımız ultraviyole ışınlarından korunmamız gerekmektedir. Arıca menopoz sonrasında vücudumuzda eksilen hormonlar da bu yaşlanmayı hızlandırabilir.
-Kalıcı fön yaptıracaklar dikkat-
Şu sıralar kalıcı fön çok moda. Kalıcı düz fön için hangi ürünü tavsiye ediyorsunuz?
Kalıcı düz fön uygulaması, keratin bazlı ürünlerin kullanılarak kuaför sektöründe yaygın olarak kullanılmaya başlayan yeni bir metot. Yapılan işlem saçın şeklini ve yapısını değiştiriyor. Bu işlemi yaptıktan sonra saçlarınızın yapısını korumak için sülfatsız şampuanlar ve bitkisel özlerden üretilmiş nemlendirici bakım ürünleri önerilmektedir.
J Beverly Hills serisi içinde yer alan şampuan ve bakım maskelerimiz, günlük kullanımız için uygundur. Saçınıza doğal parlaklık ve ipeksi görünüm sağlarken düzleştirme uygulanmasının zararlarından da korunmuş olursunuz.
Saçlar kişiliğin yansıması herhalde… Saçlarım da benim gibi kontrol edilemiyor. Benim saçlarım için de CrazyCurl önerdiniz. Saçlarımın kontrol edilememesin nedeni nedir? Neden saçlarım şekillenmiyor?
Saçların kıvırcık veya düz olması genetik yapıya bağlıdır. Karışık bukleleri olan saç tipleri genellikle kıvırcık saçın sıkıntısı ile uğraşırlar. Bu tip saçların dağılması ve elektriklenmesi için birçok neden bulunur; saç kurutma makinesi ile fazla kurutmak, şekillendirici ürünlerin yanlış kullanımı veya kimyasal maddelerin vermiş olduğu zararlardır. Saç kıvrımını düzeltmenin en iyi yolu problemin kök nedenine bağlıdır. Bu problemleri belirledikten sonra kolayca düzgün buklelere sahip olabilirsiniz.
J Beverly Hills ürünlerinden Crazy Curl bukleli ve kıvırcık saçlar için geliştirilmiş belirginleştirici serumdur. İçindeki bitkisel öz Lavanta sayesinde bukleleri ayırır, belirginleştirir, parlaklık sağlar. Saçlarınızın dolaşmasını engeller. Lavanta saç dokusunu rahatlatır, yumuşatır ve saça esneklik katar.
Saç şekillendiriciler saça ısıveren makineler olduğu için saçların yıpranmasına neden oluyor. Bu tarz ürünleri kullananlar nelere dikkat etmeli?
Saçlarımızı doğal şekilde hava ile kurumaya bırakmanın faydalarını yerine alabilecek hiçbir şey yoktur. Herhangi bir ısı aleti ile saçımızı kuruttuğumuzda saçı bir arada tutan hidrojen başlarına zarar veriyoruz. Bu zararı azaltmak için kurutmaya ayırdığımızı zamanı biraz azaltabiliriz. Saçları tamamen kurutmamız gerekmez, ayrıca kurutucuyu düşük ayarda tutmalıyız. J  Beverly Hills olarak bizim önerimiz  ısıya karşı koruyucu ürünümüz Thermotect ısı korumalı spreyin düzenli şekilde kullanımıdır. Bitki özleri ve silikondan formüle edilen sprey ısı koruması ve kalıcılık için reçine ve proteinler içerir. Tüm ısı veren aletlere karşı, saç kurutucu, maşa, düzleştirici pres vb. saçı korur. Günlük kullanım için uygundur, boya ve diğer kimyasallara karşı saçı korur. Her saç tipi için uygundur.
Saç şekillendirici makine satın alırken nelere dikkat etmek gerekiyor?
“En pahalı olan en iyidir” düşüncesi doğru değildir. Saçınızın yapısı tercih edeceğiniz ürünler için önem taşımaktadır. Kullanılacak makinede en önemli unsur ısının ayarlanabilecek olması ve çok yüksek ısı kullanılmamasıdır. Yüksek ısı saçın lipid seviyesinde azaltarak saçların kurumasına sebep olur.
Neden insanlar sürekli şampuan değiştirmek zorunda kalıyor?
İnsanların sürekli şampuan değiştirmesine gerek yok. Bu yanlış bir inanç.  Saçlar zaman içinde ölür ve kullandığınız ürüne alışmaz. Kullandığınız ürünün yeni formülünün saçlarınızı nasıl etkilediğini takip edip gözlemlemelisiniz. Bu süreç içinde memnun iseniz ürünü değiştirmeye gerek yoktur. Memnun değilseniz saçınıza uygun olacak ürünü kullanmayı seçmelisiniz.
Saçlarda aşırı yağlanmanın önüne nasıl geçilebilir?
Saçlarda yağlanma kişinin genetik yapısına bağlıdır, yaşa ve cinsiyete göre de farklılıklar göstermektedir. Ergenlik döneminde artmaya başlayan yağ salgısı gençlik dönemi boyunca devam eder. Başka bir etken de saçların dökülme dönemidir, bu dönemde yağlanmanın arttığını gözlemleriz. Saçlar azalırken salgılanan yağ miktarı azalmadığı için her saç teline düşen yağ miktarı artar bu da saçların yağlı görünmesine sebep olur. En son yağlı beslenmenin de saçların yağlanmasına katkıda bulunabileceğini ekleyebiliriz. Yağlı saçlar için üretilmiş şampuanların kullanılmasını önerebiliriz.
- Saç şekillendirici kullananlar dikkat: Saç şekillendiricilerin içinde kanserojen madde yer alıyor-
J Beverly Hills saç şekillendirme ürünleri ve özelliklerini anlatabilir misiniz?
J Beverly Hills ürünleri arasında saç şekillendiriciler geniş bir yelpaze oluşturmaktadır. Hacim, tutuculuk, şekil, doku sağlama ve parlaklık gibi farklı şekillendirme ihtiyaçları için ürünler geliştirilmiştir. Her ürün doğal bitkisel ve çiçek özlerinden formüle edilmiştir. Ürünler içerisinde raf ömrünü uzatmaya sağlayan Paraben koruyucu kimyasal maddesi bulunmamaktadır. Parabenin göğüs kanseri başta olmak üzere birçok kanser türünü tetiklediği kabul edilmektedir. Paraben yerine yeşil çay kullanılmıştır.
J Beverly Hills şekillendirici serisi içinde yer alan ürünler saçlarda ağırlaştırma yapmaz, içindeki farklı bitkisel özlerden, adaçayı, ısırgan otu, aloe vera, kekik, biberiye gibi, dolayı saçlara bakım sağlarken saçlara doğal parlaklık ve canlılık katar. Gerekli miktarda kullanım sonucunda saçta kalıntılar bırakmaz, kolayca saçtan çıkmasını sağlar.
Saçlara son tutuculuğu vermek için geliştirilen çalışma spreyleri Hold Me Lite ve Hold Me Firm ürünleri en son sprey teknolojisi ile üretilmiştir. Çevreye duyarlı mekanizmaya sahip bu spreyler saçlara uzun süre kalıcılık sağlarken, fırçalamayla kolayca çıkartılabilir.
Doku veren şekillendiriciler WAX’lar… Ne işe yarıyorlar? Saçları nasıl şekillendiriyorlar? Bu ürünlerin özlerinde neler var? WAX’LA saç şekillendirirken nelere dikkat etmek gerekiyor?
Wax ürünleri saçlarınıza her istediğiniz şekli esnek biçimde yapmanıza olanak sağlar. Ayrı veya birleşik saç dokusu yaratabilirsiniz, sağlam tutuculuk elde edip saça son rötuş uygulayabilirsiniz. Saçlarınıza doku ve hacim sağlarken belirginlik ve kontrol de sağlayabilirsiniz. J Beverly Hills markası içinde yer alan 4 farklı wax serisi ile tutuculukları istediğiniz oranda kullanılabileceğiniz alternatif ürünler bulunmaktadır. Bitkisel özlerden elde edilen formüllerden oluşan bu ürünler ile saçlarınız istediğiniz şekle sokma rahatlığı yaşarken, saçlarınızın beslenmesini ve bakımını da sağlar. Aloe vera, yalancısafran, ısırgan otu ve adaçayı gibi farklı bitkiler ile hazırlanan bu ürünler her saç tipi için uygundur. Wax tarzı ürünlerin kullanımda dikkat etmeniz gereken nokta saçlarınızı istediğiniz şekle sokarken aynı zamanda besleyici özelliği olması ve gerekli olandan fazla kullanmamızdır.
J Beverly Hills erkekleri de unutmamış. Erkeklerde görülen saç problemleri nelerdir?
Erkekler için ne tür ürünleri tavsiye ediyorsunuz?
Erkeklerde rastlanılan saç problemleri; aşırı yağlanma, kepeklenme, saç derisi hassasiyeti, kızarıklık, elektriklenme(kabarma) olarak belirleyebiliriz, Ancak kellik erkekler arasında en başta gelen sıkıntılardandır. Saçlarda seyrelme tüm erkeklerde görülmektedir. Dökülmenin artması da erkeklerin korkmaya başlamalarına sebep olduğu gibi, çare aranmaya başlanıyor.
J Beverly Hills erkek serisinde yer alan Kalınlaştırıcı ve Kuvvetlendirici Şampuan içindeki içeriklerden dolayı saçların güçlenmesine faydalıdır. Yeni saçların çıkması için saç köklerini besler. Saçlara hacim, dolgunluk ve kalınlık kazandırır. Saça yüklenmeden nem ve bakım sağlar.
Erkekler için şekillendirici ürünler de var haliyle…
Şekillendirici ürünler erkeklerin olmazsa olmazlarıdır. Bitkisel özlerden formüle edilmiş
J Beverly Hills saç bakım ürünleri erkek serisi içinde de 4 ayrı şekillendirici ürün bulunmaktadır. Her biri farklı ihtiyaçları karşılamak için hazırlanmış bu ürünlerin ortak noktası şekillendirmeyi kolaylaştırırken aynı zamanda saçları beslemesidir. Sağlıklı saç uzamasına yardımcı olacak sağlıklı baş derisine sahip olarak, kullanıcılar saç dökülme problemlerini de çözmektedirler.
Strong Hold Gel – Güçlü Tutucu Jöle uzun süre kalıcı güçlü şekillendirme için idealdir. Reçine özleri ve B vitamini katkısıyla bakım yapan benzersiz bir tutuculuk sağlar. Saçları çok dikmeden şekillendirir, saç tellerini ağırlaştırmaz ve ıslak görünüm şekillendirmesi için mükemmeldir. İçindeki kekik, jojoba, badem özü ve aloe vera bitkileri sayesinde saç derisini besler, sağlıklı saçlara ulaşmanızı sağlar.
Texturizing Cream – Doku veren şekillendirici krem saça net bir görünüm sağlar, saçları şekillendirirken aynı zamanda kolay bakım sağlar, içindeki bakım maddelerinden zeytin özü sayesinde saça ekstra nemlilik verir ve saçın doğal parlaklığını arttırır.
Lite Hold Pomade – Hafif tutuş pomadı, uzun süre kalıcı hafif şekillendirmeler için idealdir. Hızlı saç bakımı sağlar, saçınıza kolay bir biçimde şekil verir ve uzun süre dayanıklıdır. İçindeki bitkisel özlerden civanperçemi, aloe vera ve kekik bulunmaktadır.
Moulding Putty – Şekil verme Macunu, uzun süre kalıcı mat şekillendirmeler için idealdir. Geliştirilmiş şekillendirici formülü ile uzun süre dayanıklı şekiller sağlar. İçindeki içeriklerden B vitamini sayesinde saçı kalınlaştırır ve nemlendirir. Saça mat bir görünüm sağlar.
Saç problemleri ve çözümler
Saç yenileme REPAIR sistemini anlatır mısınız?
Yıpranmış saçlar için J Beverly Hills Platinum Repair Bakım sistemimiz İpek aminositleri, keratin aminoasitleri, anti-oksidanlar ve saç şekillendirmesini kolaylaştıran içeriklerle yıpranmış saçınızı sakin, gençleşmiş, saç köklerini toksinlerden arınmış bir hale getirir. Kan dolaşımını hızlandırarak saçınıza canlılık ve doğal hareket sağlar. Protein kenetleyici gücünü kullanarak saçın temel yapısını güçlendirir ve canlandırır. Sağlıklı saç uzamasına faydalı olur.  Daha iyi boyama ve kimyasal işlem sonucu için öncesinde kullanılır. Baş derisini uyandırır, saç tellerini canlandırır. Her saç telindeki yıpranma ve kırıklar onarırken aynı zamanda saçın dış etkilere karşı daha dayanaklı olmasını sağlar, koparak dökülmeleri önler ve kırık uçları azaltarak saçın güçlenmesiniz sağlar.
Kızarıklık: Saç derisinde oluşacak kızarıklıklar mantar, kıl derisi iltihapları, kepek, sivilcelenme, aşırı yağlılık veya kuruluk, yıkama sıklığı, kullanılan ürünlerin hassasiyeti veya alerjilerden oluşabilir. Kızarıklığın sebebi bulanabiliyorsa önlem alınabilir aksi takdirde dermatoloji uzmanına başvurulmalıdır.
Kuruluk: Yapısal bir sorundur. Yağ salgısının azalması sonucunda ortaya çıkar. Sabun sık görülen kurutma sebeplerindendir. Kuru saçlara uygun şampuan ve saç kremi kullanılmadır, nem maskesi ile saçların kuruluğu giderilebilir.
Kepeklenme: Saç derisinin yenilenmesi ile beraber en üst katmanda döküntüler oluşarak kepek ortaya çıkar. Saçın yeterince sık yıkanmaması veya yetersiz durulama kepeklenmeyi arttırır. Uygun kepek önleyici şampuan kullanılmalıdır.
Bir diğer sebep ise baş derisinde mantar oluşmasıdır. Bu durumda dermatologa başvurmak gerekir.
Saç derisi problemleri: Saç derisinde aşırı yağlılık veya kuruluk, yanlış ürün kullanımı, gereğinden daha az saçı yıkama, aşırı hassasiyet, alerji ve cilt rahatsızlığı sebeplerinden
dolayı saç derisi problemleri ile karşılaşırız.
Saç dökülmesi: Saçların belirli miktarda dökülmesi ve yerine yeni saç çıkması normal bir süreçtir. Günde maksimum 80-100 arası saç dökülmesi normaldir. Saç dökülmesi sorunun ortaya çıkması, dökülen saç sayısının miktarının çok fazla olması ve yerine yeni saç çıkmamasıdır. Birçok neden saç dökülmesine sebep olabilir; hamilelik, sürekli kullanılan bazı ilaçlar, ateşli bulaşıcı hastalık, hormonal rahatsızlıklar, cilt enfeksiyonları, stres, yorgunluk, uykusuzluk, beslenme bozuklukları, vitamin eksikliği, yaşlanma ve genetik özellikler en önemli faktörlerdir.
Ayrıca sağlığını kaybeden fazla kimyasal işlemden geçmiş ve bakım uygulanmamış saçlarda da dökülme gözlemlenir. Bu dökülme saçların kırılması ile oluşur.
Yıpranma: Tarama, fön, boya, perma, düzleştirme gibi kimyasal işlemler, güneş ışığı, kirli hava ve klorlu su ile deniz suyu saçın yıpranmasına sebep olan faktörlerdir.
Saç sorunları neden oluyor?
Saç uçlarında ki kırıklar
Saçlar neden kırılır? Yanlış tarama ve yıkama, yüksek sıcaklıkta saç kurutma gibi faktörlerden saçların uçları kırılabilir. Saç uçları saçın en hassas kısmıdır. Saçımıza taktığımız toka, lastik gibi aksesuarlar da saç kırılmasına sebep olabilir.
Kırılan saçlarımızı kesmek şart mı?
Saçlarımızı kesmeden kırıklarımızdan nasıl kurtuluruz? Saç kırıklarından kurtulmanın en etkin yolu 1-2 cm saçları kestirmektir. Aynı zaman saç kırıkları önleyici serum ve geniş dişli tarak kullanımı önemlidir. Saçı hafifçe hırpalamamaktan fırçalamak gerekir.
Saç kırılmasını nasıl önleyebiliriz?
Saçlarınızın nemini iyice aldıktan sonra geniş dişli bir tarak kullanın. Taramayı hafif hareketlerle üstten saç uçlarına doğru yumuşak kıllı fırça ile tarayın. Geniş dişli, diş aralıkları açık ve saçın takılmasını önleyen taraklar kullanın. Fırça seçiminde de baş derinize zarar vermeyecek uçları yuvarlatılmış olanları kullanın, ayrıca sert hareketler ile saçınızı taramayın. Kurutma makinesini en yüksek sıcaklıkta kullanmayın. İpek ve saten yastık kullanın. Bu tarz yastıklar saçların karışmasını önler.
Saçlara kalıcı bakım nasıl sağlanır?
Hepimiz kadın, erkek ve gençler saçımızı temizleme, şekil verme ve güzel görünmesine ihtiyaç duyarız. Sağlıklı, dengeli saç ve baş derisinin devamlı kılabilmemiz için profesyonel saç bakım formülleri ile günlük temizleme yapmalıyız, şekillendiriciler kullanmalıyız. Düzenli olarak kullandığımız ürünler saçları yeniler, canlandırır, baş derisindeki ölü hücrelerin değişmesini sağlar. J Beverly Hills markası olarak farklı saç tiplerine göre sınıflandırdığımız ürünler saçlarda kalıcı bakım sağlamaktadır. Bu bakımın olumlu sonuçlarını almak için destekleyici ürünlerin kullanılması ve bakımların düzenli şekilde yapılması çok önemlidir. Her zaman devam eden olumsuz koşulların zararlarını minimuma indirmemiz için kullanacağımız ürünlerin devamlılığına dikkat edilmelidir.
Yeniden yapılandırıcı ürünler:
Zaman içerisinde üst üste yapılan kimyasal işlemler, yaşadığımız çevresel ve doğal koşullar, kullandığımız ilaçlar, yaşlanma veya kötü beslenme gibi etkenlerden dolayı saçlar aşırı yıpranabilir ve sağlığını kaybeder. Bu faktörler hem saç tellerini hem de saç derisini olumsuz etkiler. Aşırı yıpranmış saçlar için yeniden yapılandırıcı diye adlandırdığımız saç tellerini hem içten hem de dıştan kuvvetlendiren, saç derisine de etki yaparak hücrelerin canlanmasını, kan dolaşımının artmasına fayda eden ürünler kullanımı faydalıdır. J Beverly Hills ürünleri arasında Platinum serisi yeniden yapılandırıcı faydaları için üretilmiştir.
Purity Şampuan içindeki E vitamini, heliogenol ve yeşil çay özleri ile hazırlanmış formülü sayesinde saçları derinlemesine temizler. Vitamin 3 ile serbest radikaller karşı korur, kuruyan ve asileşen saç derisini canlandırır. İçeriğindeki Heliogenol karışım saç boyasını korur ve rengin ömrünü uzatır. Yorgun, yıpranmış saçları canlandırır ve gençleştirir. Saçın elastikliliğini arttırır, ipeksi yumuşaklık sağlar. Saç tellerini canlandırır, olağanüstü parlaklık verir, kepeğe karşı etkilidir.
Yenileyici Bakım Kremi:
J Beverly Hills ürünleri arasında Yeniden yapılandırıcı Platinum serisinin Norish Bakım Kremi saçınızı en iyi beslemek için 25 yağ özünün bitkisel bileşiminden üretilmiştir. Lavanta, nane, zeytin özü, biberiye kekik, adaçayı, mango, jojoba, limon çiçeği, mandalina bunlardan bazılarıdır. Bu onarıcı ve güçlendirici bakım kremi saçınıza yumuşaklık ve güç verir. Protein üreten maddeler olan ipek ve keratin aminoasitleri saçınıza hem bakım sağlar hem de saç boyasının ömrünü uzatmak için korur. Saç tellerini içten kuvvetlendirir dıştan güzelleştirir, saça hacim ve esneklik sağlar.
Detoks ürünleriniz de var. Onlar ne işe yarıyor?
Saçlarımızda mineral artıklar, kirlenme ve toksinler birçok sebepten dolayı oluşur. Bu durumlar da saçların matlaşmasını ve sağlıksız bir görünüm almasını sebep olur.  Sigara içilen ortamlarda bulunmak, büyük şehirdeki trafik ve hava kirliliğinin yarattığı olumsuz ortamlar saçlarda istenmeyen mineral artıklara ve toksinlere sebep olur. Bu problemleri çözmek için derin temizleyici ve arındırıcı ürünler kullanmak faydalı olacaktır. J Beverly hills ürünlerinden Clarifier Şampuan – özel detoks şampuanıdır. Parabensiz ve bitki özlü formülü ile saçları temizler, mineral artıklarından ve toksinlerden arındırır. Haftada 2-3 kez kullanım ile saçtaki kalıntıları ve ürün artıklarını saç yüzeyinden temizler. Ayrıca bu tarz detoks ürünü saçınıza kimyasal işlem yapılmadan kullanılması sonucunda saça yapılan boyanın saçın her tarafına eşit dağılmasına yardımcı olur ve yapılan boyanın ömrünü uzatır.
Saç maskelerini de unutmamak lazım. Saça neden maske uygulanır?
Saç bakım maskeleri saç tellerini onarır ve saçın derinlemesine bakımı sağlar. Çevre koşullarının olumsuz etkilerinden ve saça uygulanan kimyasal işlemlerin verdiği zararları gidermek için haftada en az bir kere olmak üzere saçın durumuna ve tipine uygun bakım maskesi uygulanmalıdır. J Beverly Hills ürünleri arasında farklı saç tiplerine göre hazırlanmış bakım maskelerinin en önemli ortak özelliği saçları nemlendirmesi, kaybedilen elastikliğin kazanılmasıdır. Saçlara parlaklık ve canlılık sağlar.
Saç yıkama ile ilgili bildiğimiz yanlışlar
Haftada kaç kez saçımızı yıkamalıyız?
Saç yıkamasında dikkat edilecek noktaların başında profesyonel saç uzmanları tarafından önerilen saç tipine uygun şampuan kullanmaktadır. Doğru şampuanı belirledikten sonra eğer her gün saç yıkanıyor ise sadece bir kez şampuanlamak yeterlidir. Saç kremi kullanılıyorsa sadece saç uçlarına uygulanmalıdır ve iyice durulanmalıdır. Yağlı saçlarda krem kullanımına dikkat edilmelidir. J Beverly Hills şampuanlarında sülfat kimyasalı bulunmaktadır. Şampuanlama sırasında saçları fazla köpürmesi saçların daha temiz olmasını sağlar inancı doğru değildir. Önemli olan saçların derin temizleme ve arınmasının sağlanmasıdır. Sülfat saçların temizlenme sırasında köpürmesini saplayan bir kimyasal maddedir, bu köpürmeyi sağlarken saçların matlaşmasına sebep olur.
J Beverly hills ürünlerinde sülfat yerine hindistancevizi kullanılmıştır. Bu yüzden tüm şampuan çeşitleri derin temizleme yanında saçlara doğal parlaklık ve canlılık katar.